Skolyoz hakkında merak ettikleriniz | | Moda Aktüel

Skolyoz hakkında merak ettikleriniz

Skolyoz, omurganın olağandışı bir lateral eğriliğidir. En sık çocukluk yahut erken ergenlik devrinde görülmektedir. Omurganın olağan eğrileri, “sagittal” düzlemde servikal, torasik ve lomber bölgelerde görülmektedir. Bu doğal eğriler başı pelvisin üzerine konumlandırır ve hareket sırasında mekanik tansiyonu dağıtmak için amortisör olarak misyon yapmaktadır. Skolyoz ekseriyetle “koronal” (ön) düzlemde spinal eğrilik olarak tanımlanır. Skolyoz hastalığı nedenleri olan yapısal bozulmalar doğuştan olabildiği üzere sonradan da gelişebilir. Eğrilik derecesi koronal düzlemde ölçülürken, skolyoz aslında aşağıdaki düzlemleri içeren daha karmaşık, üç boyutlu bir sıkıntıdır:

– Koronal düzlem

– Sagital düzlem

– Eksenel düzlem

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Belirtileri

Skolyoz mümkünlüğünü gösterebilecek birkaç işaret vardır. Aşağıdaki işaretlerden bir yahut daha fazlası fark edilirse, bir tabipten randevu alın.

– Omuzlar sistemsiz – omuz bıçaklarından biri yahut her ikisi de dışarı çıkabilir

– Baş direkt pelvisin üstünde olmaz

– Bir yahut iki kalça yerinden oynamış yahut alışılmadık derecede yükselmiş

– Göğüs kafesleri farklı yüksekliklerde ise

– Belin sistemsiz oluşu

– Omurganın üstündeki cildin görünümü yahut dokusu değişir

– Tüm beden bir tarafa yaslanır

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedenleri Nelerdir?

Skolyoz etiyolojiye nazaran sınıflandırılabilir: idiyopatik , konjenital yahut nöromüsküler. İdiyopatik skolyoz, öbür tüm nedenler elendiğinde teşhis edilir ve tüm hadiselerin yaklaşık yüzde 80’ini kapsar. Ergen idiyopatik skolyoz en sık görülen skolyoz cinsidir ve ekseriyetle ergenlik periyodunda teşhis edilmektedir..

Konjenital skolyoz, bir yahut daha fazla omurun embriyolojik malformasyonundan kaynaklanır ve omurganın rastgele bir yerinde ortaya çıkabilir. Omurga anormallikleri omurganın eğriliğine ve başka deformitelerine neden olur, zira omurganın bir alanı başkalarından daha yavaş bir oranda uzar. Anormalliklerin geometrisi ve yeri, çocuk büyüdükçe skolyozun büyüdüğü oranı belirler. Bu anormallikler doğumda mevcut olduğundan, konjenital skolyoz ekseriyetle idiyopatik skolyozdan daha genç yaşta tespit edilmektedir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Teşhisi

Skolyoz çoklukla fizik muayene, röntgen, omurga grafisi, BT taraması yahut MRI ile teşhis edilmektedir. Eğri Cobb Formülü ile ölçülür ve derece cinsinden şiddeti açısından teşhis edilir. Skolyozun olumlu tanısı, 10 dereceden daha büyük bir arka-ön radyografide ölçülen koronal eğriliğe dayanarak konur. Genel olarak, bir eğri 25 ila 30 dereceden büyükse manalı kabul edilir. 45 ila 50 dereceyi aşan eğriler şiddetli olarak kabul edilir ve ekseriyetle daha agresif tedavi gerektirir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Tedavisi

Doğrulanmış bir skolyoz teşhisi olduğunda, tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olabilecek çeşitli bahisler vardır:

Spinal olgunluk – hastanın omurgası hala büyüyor ve değişiyor mu?

Eğrilik derecesi ve derecesi – eğri ne kadar şiddetlidir ve hastanın hayat biçimini nasıl tesirler?

Eğrinin yeri – kimi uzmanlara nazaran, torasik eğrilerin omurganın öteki bölgelerindeki eğrilerden daha fazla ilerleme mümkünlüğü vardır.

Eğri ilerlemesi mümkünlüğü – ergen büyüme spurtlarından evvel büyük eğrileri olan hastaların eğri ilerlemesi yaşama mümkünlüğü daha yüksektir.

Bu değişkenler değerlendirildikten sonra, aşağıdaki tedavi seçenekleri önerilebilir:

– Müşahede

– Canlandırıcı

– Ameliyat

Skolyozlu birçok çocukta, omurga eğrisi tedavi gerektirmeyecek kadar hafiftir. Bununla birlikte, tabip eğrinin artabileceğinden tasa ediyorsa, çocuğu ergenlik boyunca dört ila altı ayda bir incelemek ister. Skolyoz tedavisi ilaçları hastalığın düzelmesinde büyük ölçüde olsada fizik tedavi idmanları daha tesirlidir.

Omurga Eğriliğine Neler Düzgün Gelir?

Antrenman skolyozu aksine çeviremez yahut önleyemezken, güzel duruş ve esnekliği daha güzel destekleyen sağlıklı bir sırt geliştirmenize yardımcı olur. Bu özellikler, skolyozu daha yönetilebilir hale getirmenize yardımcı olabilecek birtakım duruş düzeltmelerine müsaade verir. Omurganızın durumu yeterli duruşun temelidir.

Düzgün duruş, omuzlarınızın kalçalarınızla tıpkı hizada olması gerekir. Omuzlarınızı kulaklarınız üstte olacak halde aşağı ve artta tutun. Midenizi içeri çekin ve ayaklarınızı omuz genişliğinde ayırın. Otururken, gereksiniminiz olduğunda sırt yastığı yahut bel dayanağı yapısı ile sırtınızın gereğince desteklendiğinden emin olun. Ayaklarınızı yere değdirin ve omuzlarınızı gevşetin. Dirsekleriniz bedeninizle tıpkı hizada, yaklaşık 90 ila 120 derece ortasında olmalıdır.

Omurga Eğriliğine Neler Âlâ Gelmez?

– Kusurlu yük taşımak

– Birşey taşırken omuzlar ortasında eşit paylaşmadan yükü tek bir omuza yüklemek

– Birşey taşırken yada ayakta dururken yapılan kusurlar sonucu sırta fazla yük bindirilmesi.

omurga eğriliğini şiddetlendirir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Ameliyatı

Çocuklarda, cerrahinin iki temel hedefi eğrinin yetişkinlik periyodunda ilerlemesini durdurmak ve omurga deformitesini azaltmaktır. Birden fazla uzman cerrahiyi yalnızca omurga eğrisi 40 dereceden fazla olduğunda ve ilerleme belirtileri olduğunda önerilmektedir. Bu ameliyat, duruma nazaran anterior (önden) yahut posterior (arkadan) yaklaşım kullanılarak yapılmaktadır.

Çocuk olarak tedavi edilen kimi yetişkinler, bilhassa 20 ila 30 yıl evvel tedavi edilmişlerse, omurga cerrahisi prosedürlerindeki büyük ilerlemelerden evvel revizyon cerrahisine muhtaçlık duymaktadırlar.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) için hangi hekim ve hangi kısma, ne vakit gidilmeli?

Şayet skolyoz sorunu çocukta görüldüyse hastanedeki Pediatristlere danışılması gerekmektedir. Yetişkinler için ve tedaviler için hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kısmında ortopedi uzmanları olan ortopedistlere danışmak gerekmektedir.

Bebeklerde omurga eğrilikleri sık olmasa da görülen bir sorundur. Bebeklerdeki kas bozukluklarına uygun tedaviler uygulanmalı ve bebekler gelişimleri müddetince skolyoz açısından denetim sık sık denetim edilmelidir.

KAYNAK

%d blogcu bunu beğendi: